|

Kamis, 06 Februari 2014

QS. al-Baqarah (2) : 276-277

Ayat Ekonomi tentang Riba
(Riba dan Shadaqah [sedekah])
QS. al-Baqarah (2) : 276-277

Terjemah
276.  Allah memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah [177]. dan Allah tidak menyukai setiap orang yang tetap dalam kekafiran, dan selalu berbuat dosa[178].

277.  Sesungguhnya orang-orang yang beriman, mengerjakan amal saleh, mendirikan shalat dan menunaikan zakat, mereka mendapat pahala di sisi Tuhannya. tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak (pula) mereka bersedih hati.

[177]  yang dimaksud dengan memusnahkan riba ialah memusnahkan harta itu atau meniadakan berkahnya. dan yang dimaksud dengan menyuburkan sedekah ialah memperkembangkan harta yang Telah dikeluarkan sedekahnya atau melipat gandakan berkahnya.

[178]  maksudnya ialah orang-orang yang menghalalkan riba dan tetap melakukannya.
 
Tafsir Ayat

Korelasi (hubungan) Ayat dengan Fenomena Ekonomi Kontemporer

  • Riba dan Sadaqah
Kesimpulan

Daftar Pustaka
Comments
0 Comments